Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2014

lizardqueen
african space program
Reposted fromtotal1ty total1ty viatomczan tomczan
lizardqueen
Emigranci
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka
lizardqueen
5947 6a6d 500
Kto na ochotnika odpowie na pytanie: czy filozofia jest potrzebna?
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaraczkowski raczkowski

February 06 2014

lizardqueen
4436 4001
przeszłość to dziś
Reposted bygietropmagic-unicorn

February 04 2014

lizardqueen
1581 d657
Reposted fromtwinpeaks twinpeaks

February 03 2014

lizardqueen
9804 c810
Every day, once a day, give yourself a present. Don’t plan it, don’t wait for it, just let it happen. It could be a new shirt at the men's store, a catnap in your office chair or two cups of good hot black coffee.
Reposted bystfun84 stfun84
lizardqueen
9008 63b3

January 20 2014

lizardqueen
9889 66cb
Autoportret, 1956-57
Reposted fromzdzislaw-beksinski zdzislaw-beksinski
lizardqueen
0853 276b
Reposted fromizutu izutu viaobcyastronom obcyastronom

January 07 2014

lizardqueen
0941 6fc5
Świetlicki.
Reposted fromiamnotarobot iamnotarobot viawernik wernik

December 27 2013

lizardqueen
mr Downey Jr.
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
lizardqueen
oto już jesień i pora umierać
pożółkłe liście wiatr strąca i miecie,
drżące gałęzie do naga obdziera – 
chór, gdzie sto ptaków modliło się w lecie.
ja jestem zmierzchem dnia, który się skłania 
ku zachodowi i w ciemności brodzi
noc, siostra śmierci, oczy mi przysłania
i wkrótce z całym światem mnie pogodzi.
żar we mnie drzemie, lecz żar jaki bywa
gdy młodość już się oblecze popiołem
jako na łożu śmierci dogorywam, 
strawiony przez to, co sam od niej wziąłem.
a skoro kochasz, choć prawdę dostrzegniesz,

kochasz tym mocniej, im rychlej odbiegniesz.

December 11 2013

lizardqueen
3082 92bc 500
tuptup

June 18 2013

5957 925d 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viawernik wernik

December 13 2012

lizardqueen
3399 fc92
Reposted fromskins skins
lizardqueen
3937 ffe5
Reposted frommartynkowa martynkowa viawernik wernik
lizardqueen
9771 18ea
Reposted by65432123456dirtyapple

December 03 2012

lizardqueen
4005 3124 500

December 02 2012

lizardqueen
3847 82fc 500
opuszczony szpital psychiatryczny| gdańsk

December 01 2012

lizardqueen
0866 5658
Reposted bywernik wernik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl